FAMILJEÄGDA KARLSSONGRUPPEN FYLLER 100 ÅR

Karlssongruppens verksamheter startade 1923 av Bror Karlsson i Mariannelund. Idag har verksamheten sin bas i Vetlanda. 

Bolaget ägs idag av två familjer. Ulf Carlsson, som är son till grundaren Bror Karlsson, två av Ulfs barn arbetar också i bolaget. Sedan 1992 är bolagets styrelseordförande Jerry Fredriksson, tillsammans med sina tre söner delägare i bolaget, genom familjens förvaltningsbolag CANOLA AB.

Verksamheten har under de 100 år främst varit inriktad på gods- och persontransporter, samt framgångsrikt varit återförsäljare av flera bussfabrikat. Sedan 2017 är bolaget återförsäljare av IVECO BUS i Sverige. 

Genom bolagets delägarskap i Hugos AB har verksamheten utökats med byggnation av större husbilar och specialfordon. 

Jubileumsåret 2023 blir ett för bolaget mycket framgångsrikt bussförsäljningsår. 

100-ÅRSJUBILEUM PÅ GOTLAND

Kan vi hjälpa dig?